jak przebiega szkolenie z kwalifikacji wstępnej

Jak wygląda kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest skierowany do osób, którzy planują pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu, a uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi po 10 września 2009 roku oraz  autobusami po 10 września 2008 roku. Uprawnia te uzyskane w wyniku kursu ważne są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jak przebiega szkolenie z kwalifikacji wstępnej?

Firma Edures stwarza możliwość przeprowadzenia kursów przyśpieszonych wstępnych. Można skorzystać z zajęć stacjonarnych, jak również online, dzięki dostępnej platformie elearningowej. Ta druga opcja pozwala rozpocząć naukę bez konieczności zebrania się całej grupy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ można dostosować naukę do swojego czasu pracy i trybu życia. Cała edukacja obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne dzielą się na osiem godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych.

testy na kwalifikację wstępną

Jak wygląda egzamin na kwalifikację wstępną?

Po ukończeniu całego kursu bierze się udział w egzaminie. Jest on uwieńczeniem całego procesu edukacji, przeprowadzony jest w formie pisemnego testu na kwalifikację wstępną, który przeprowadzany jest w siedzibie jednostki szkoleniowej. Składa się on z testu podstawowego zawierającego dwadzieścia pytań oraz testu specjalistycznego zawierającego dziesięć pytań. W pierwszym teście należy udzielić co najmniej szesnastu poprawnych odpowiedzi, w drugim przypadku co najmniej pięciu poprawnych odpowiedzi. Dzięki pozytywnemu wynikowi testu, w ciągu siedmiu dni otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Jest ono ważne przez pięć lat.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *