Tag: jak wygląda egzamin

  • Jak wygląda kwalifikacja wstępna przyspieszona?

    Jak wygląda kwalifikacja wstępna przyspieszona?

    Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest skierowany do osób, którzy planują pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu, a uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi po 10 września 2009 roku oraz  autobusami po 10 września 2008 roku. Uprawnia te uzyskane w wyniku kursu ważne są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.