Życie codzienneSkładki emerytalne i rentowe – na co idą?

4 lata ago3 min
https://i0.wp.com/infoway.pl/wp-content/uploads/2018/11/7.jpg?fit=1200%2C557&ssl=1

Począwszy od 1999 r. składki na ZUS potrącane od wynagrodzeń oraz płacone przez pracodawców trafiają na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest prowadzony przez ZUS i pokrywa wypłacane przez niego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury

Powstaje pytanie: czy moje pieniądze „leżą” w ZUS i czekają, aż przejdę na emeryturę? Nie do końca tak jest. Wpływające co miesiąc składki na ubezpieczenie emerytalne, które solidarnie płaci pracownik i zakład pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje na osobistym koncie pracownika. Natomiast fizyczne pieniądze pokrywają aktualnie dokonywane wypłaty emerytur. Nasze pieniądze zatem „leżą i czekają”, ale tylko w formie zapisów księgowych.

Warto dodać, że nie cała składka emerytalna zostaje w ZUS. Osobom, które przystąpiły do drugiego filara część pieniędzy przelewana jest na OFE. Jest to 2,92 % od brutta naszych zarobków. Natomiast 4,38% trafia na subkonto w ZUS, z którego środki pokrywają wypłaty okresowych emerytur kapitałowych.

Renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Co z ubezpieczeniem rentowym? Czy nie korzystając z renty przez całe życie muszę płacić składkę rentową? Odpowiedź brzmi: tak. Składka rentowa, podobnie jak emerytalna jest obowiązkowa. Tu również pieniądze pochodzące ze składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznacza na wypłatę aktualnych świadczeń rentowych i zasiłków pogrzebowych. O ile jednak każdy na ogół skorzysta z uprawnień emerytalnych, nie każdy może skorzystać z uprawnień do renty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *