Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej pożądanych usług finansowych. Korzysta z  niej coraz więcej przedsiębiorców chcących chronić swoje należności i w efektywny sposób nimi zarządzać.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez inny podmiot nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa. Wierzytelności te to nic innego jak zobowiązania kontrahentów powstałe w wyniku sprzedaży im towarów lub usług. Często są to zobowiązania, których płatność rozciągnięta jest w czasie – np. faktury z odroczonym terminem płatności. To również zobowiązania powstałe w związku ze stosowaniem praktyki kredytu kupieckiego.

Podmiot świadczący usługę wykupu wierzytelności to faktor; przedsiębiorstwo przekazujące swoje wierzytelności to faktorant. Faktor przekazuje faktorantowi zaliczkę za przejęte i jeszcze nie opłacone przez kontrahentów faktury. Zaliczka może wynieść nawet od 80% do 100% wartości faktur brutto. Od tego czasu to faktor czuwa nad rozliczeniami i przejmuje na siebie ewentualne ryzyko wynikające z niezrealizowania płatności.

Sposób na lukę finansową w przedsiębiorstwie

Rynek i panujące na nim relacje biznesowe niejako wymuszają z jednej strony korzystanie z narzędzi związanych z odraczaniem płatności, a z drugiej udostępnianie ich innym podmiotom.

Nieopłacone wierzytelności, również te wynikające z udzielenia kredytu kupieckiego, są lub mogą być powodem powstawania luk finansowych w przedsiębiorstwie. Te z kolei mogą prowadzić do utraty płynności finansowej uniemożliwiającej kontynuację działalności w normalnym trybie.

Kolejną sprawą, równie istotną w kontekście finansowym, są zobowiązania podatkowe. Z formalnego punktu widzenia, powstają one wtedy, kiedy realizowany był przychód – bez względu na to czy faktury zostały opłacone, czy jeszcze czekamy na zapłatę zobowiązań.

Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa

Usługa faktoringu sprawdza się w momencie, kiedy zagrożona jest płynność finansowa przedsiębiorstwa lub kiedy po prostu chcemy należycie zabezpieczyć jego interesy. Jakie są podstawowe korzyści wynikające z zawarcia takiej umowy?

Przede wszystkim faktorant ma zapewniony szybki dostęp do gotówki. Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta przejmuje na siebie faktor. Do jego obowiązków należy również realizowanie szeregu dodatkowych usług: prowadzenie kont rozliczeniowych kontrahentów, monitoring płatności i wszystkie działania związane z ich ewentualnym  egzekwowaniem.

Sposób na lukę finansową w przedsiębiorstwie
Faktoring – sposób na lukę finansową w przedsiębiorstwie

Alternatywna forma finansowania firm

Faktoring jak najbardziej może być traktowany jako alternatywna forma finansowania działalności przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach może zastąpić inne źródła – np. kredyt bankowy, szczególnie jeśli przyznanie kredytu jest trudne bądź niemożliwe. Uwolniona dzięki faktoringowi gotówka na pewno w znaczący sposób wpływa na poprawę bieżącej kondycji finansowej firm. Ponadto, trzeba pamiętać, że faktoring może być realizowany zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *