Tag: faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa

  • Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

    Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

    Faktoring jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej pożądanych usług finansowych. Korzysta z  niej coraz więcej przedsiębiorców chcących chronić swoje należności i w efektywny sposób nimi zarządzać. Na czym polega faktoring? Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez inny podmiot nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa. Wierzytelności te to nic innego jak zobowiązania kontrahentów powstałe w…