Księgarnia prawniczo-biznesowa Profinfo.pl

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe. Na czym polegają różnice

Niestosowanie się do przepisów prawa oznacza czyn zabroniony określany jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Często te pojęcia są mylone lub używane naprzemiennie, co jest podstawowym błędem, gdyż różnią się między sobą nie tylko przesłankami prawnymi, ale także sankcjami. Kodeks karny skarbowy reguluje szczegółowo definicje dotyczące przestępstwa i wykroczenia i to na jego podstawie należy charakteryzować rangę popełnionego czynu zabronionego.

Wykroczenie skarbowe

Mianem wykroczenia określa się czyn zabroniony o niższej szkodliwości niż przestępstwo. Brak wpłaty lub niepełne uregulowanie należności podatkowej definiowane jest jako wykroczenie. Za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego grozi kara grzywny określonej kwotowo. Aby mówić o wykroczeniu, wartość niewpłaconej należności nie może przekraczać pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie popełnienia czynu. Wartość graniczna może różnić się między sobą w kolejnym roku podatkowym, a obecnie stan na 2019 rok wynosi 11 250 zł. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa dotyczącymi przedsiębiorców, księgarnia prawnicza Profinfo.pl ma w swojej ofercie szeroki wybór publikacji, które mogą pomóc Ci w prowadzeniu biznesu. Można tam znaleźć aktualne ustawodawstwo wraz z komentarzem, aby jeszcze lepiej zrozumieć zawiłości natury prawnej. Jeżeli chodzi o wykroczenie, to warto też dodać, że według kodeksu karnego skarbowego czynem, za które grożą sankcje, może być również wystawianie nieprawdziwych faktur czy niedotrzymywanie terminów płatności.

Księgarnia prawniczo-biznesowa Profinfo.pl

Przestępstwo skarbowe

Za przestępstwo skarbowe przewidziane są surowsze kary, które nie ograniczają się tylko do grzywny. W przypadku popełnienia poważnego czynu zabronionego kodeksem karnym skarbowym trzeba się liczyć z możliwością nałożenia kary ograniczenia lub całkowitego pozbawienia wolności. Aby mówić o przestępstwie skarbowym, przedsiębiorca musi nie wywiązać się z należności względem organu podatkowego, która przekracza pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jak już wyżej wspominano, dług względem należności publicznoprawnych w 2019 roku musi wynosić powyżej 11 250 zł. W przypadku wykrycia przestępstwa zostanie przeprowadzone postępowanie sądowe, podczas którego zapadnie decyzja o ewentualnej karze, jeżeli dowody jednoznacznie wykażą nieuczciwość przedsiębiorcy. Kodeks karny skarbowy przewiduje także sytuacje, gdy popełnione czyny nie wyczerpują znamion przestępstwa lub wykroczenia, wówczas przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Nie oznacza to, że nie podlegają sankcjom, ale są one mniej dotkliwsze niż w przypadku poważniejszych czynów.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *