Tag: Raport o oddziaływaniu na środowisko

  • Raport o oddziaływaniu na środowisko – najważniejsze zagadnienia

    Raport o oddziaływaniu na środowisko – najważniejsze zagadnienia

    Raport o oddziaływaniu na środowisko jest kluczowym elementem wchodzącym w zakres oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność wykonania operatu środowiskowego wynika bezpośrednio z przepisów Unijnych oraz prawa polskiego – mówi o tym ustawa OOŚ. Organami administracyjnymi odpowiedzialnymi za wydawanie opinii co do oceny oddziaływania na środowisko są: Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz…