Komputery i InternetPodstawowe systemy i instalacje serwerowni

4 lata ago4 min
https://i0.wp.com/infoway.pl/wp-content/uploads/2019/01/Podstawowe-systemy-i-instalacje-serwerowni.jpg?fit=960%2C698&ssl=1

Bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie serwerowni jest uwarunkowane przez zastosowanie instalacji i systemów, które zapewnią właściwy sposób pracy sprzętu informatycznego.

Konieczne jest tu specyficzne podejście to projektowania takich urządzeń, zgodnego z niecodziennymi wymaganiami ze strony zasilania, chłodzenia czy bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązania muszą wyróżniać się przede wszystkim odpowiednim rozmiarem i niezawodnością. Poniżej omówionych zostanie kilka najważniejszych instalacji i systemów dedykowanych serwerowni.

Zasilanie

W przypadku serwerowni konieczne jest zastosowanie rozwiązań z wykorzystaniem zasilania gwarantowanego. Musi być ono rezerwowane we właściwej konfiguracji i eliminować możliwość wystąpienie awarii lub przerwy w zasilaniu pomieszczenia.

Klimatyzacja

Odpowiednie chłodzenie w serwerownie to jedna z priorytetowych kwestii. Konieczne jest tu zastosowanie tzw. klimatyzacji precyzyjnej, która została stworzona właśnie po to, aby zapewniać odpowiednią konfigurację obiegu powietrza w pomieszczeniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt IT.

Szafy serwerowe

Stanowią kolejny nieodłączny element każdej serwerowni. Niezbędny jest ich odpowiedni wybór, dostosowany do parametrów i właściwości danego pomieszczenia. Pozwalają one usystematyzować różnorodny sprzęt IT znajdujący się w serwerowni.

https://bigjo.pl/

Okablowanie strukturalne

Poprzez zastosowanie okablowania strukturalnego możliwe staje się efektywne i nieskomplikowane wykonywanie połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi urządzeniami sieciowo-serwerowymi znajdującymi się w serwerowni.

Systemy bezpieczeństwa

Stanowią one zabezpieczenie centrum danych przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń czy też próbą włamania.

Systemy przeciwpożarowe

Z racji dużej ilości urządzeń informatycznych w serwerowni, wrażliwych na tradycyjne środki gaśnicze, konieczne jest zastosowanie rozwiązań, które zagwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Kontrolowanie warunków środowiskowych i stanu pracy urządzeń

Poprzez monitoring możliwa jest kontrola nad wszystkimi instalacjami i systemami serwerowni, warunkami w niej panującymi, a ponadto również szybka reakcji w momencie zaistnienia jakiegoś zagrożenia.

Należy podkreślić, iż instalacje i systemy serwerowni muszą zostać odpowiednio rozmieszczone i połączone ze sobą. Zapewnia to właściwą koordynację wdrożonych rozwiązań i gwarantuje efektywne działanie serwerowni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *