prawo budowlane w Profinfo.pl

Kierownik budowy – jakie ma uprawnienia i obowiązki?

Każda nowo powstająca inwestycja budowlana musi być nadzorowana przez kierownika budowy. Posiada on specjalne uprawnienia pozwalające na decydowanie o przeprowadzaniu kolejnych etapów budowy oraz pełni obowiązki ważne dla doprowadzenia do końca planowanej inwestycji. Dodatkowo nadzoruje także kwestie prawne i formalne budowy, dbając o poprawność dokumentacji. Co jeszcze należy do jego zadań na placu budowy?

Kim jest kierownik budowy?

Na placach budowy jedną z najważniejszych osób jest kierownik. Koordynuje on pracę całego zespołu pracowników, czuwa nad prawidłowym wykonaniu powierzonych fachowcom działań oraz nadzoruje cały etap powstającej inwestycji. Nie każdy może zostać kierownikiem, a wszystkie szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących pełnienia tej funkcji, zawarte są w ustawie prawo budowlane. O stanowisko kierownika budowy może ubiegać się osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku technicznym, jak na przykład budownictwo czy architektura. Dodatkowo kierownik, aby należycie pełnił swoje obowiązki, musi wyróżniać się znajomością prawa budowlanego i posiadać wymagane uprawnienia techniczne.

prawo budowlane w Profinfo.pl

Obowiązki kierownika budowy

Wszystkie obowiązki kierownika budowy wyszczególnione są w prawie budowlanym, między innymi w art. 21a, 22 i 46. Do głównych zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy oraz w jego obrębie. Chodzi tu nie tylko o przestrzeganie zasad BHP przez pracowników, ale także właściwe oznakowanie budowy i zabezpieczenie jej przed osobami postronnymi. Na kierowniku spoczywa również obowiązek prowadzenia całej dokumentacji budowlanej oraz załatwienia wszelkich formalności na każdym etapie powstawania inwestycji. Kierownik budowy bezpośrednio współpracuje z inwestorem, dlatego do jego zadań należy informowanie o wszelkich nieprawidłowościach i wykrytych zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na dalsze etapy pracy.

Uprawnienia kierownika budowy

Osoba zatrudniona jako kierownik budowy ma nadane uprawnienia do koordynowania pracy na placu robót tak, aby przebiegły sprawnie i bezpiecznie. Z tego powodu może wystąpić o zmianę projektu budowlanego, jeżeli zauważy nieprawidłowości lub możliwość zoptymalizowania kolejnych etapów powstającej inwestycji. Kierownik może również wypowiedzieć się na temat zawartych w dzienniku budowy zaleceń i ustosunkować się do nich w porozumieniu z inwestorem. Doświadczony kierownik budowy jest w stanie znacznie usprawnić cały proces budowanej inwestycji oraz zwiększyć bezpieczeństwo podczas wykonywanych robót.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *