Firma i BiznesKomputery i InternetIstota chłodzenia szaf energetycznych

4 lata ago5 min
https://i0.wp.com/infoway.pl/wp-content/uploads/2019/05/Istota-chłodzenia-szaf-energetycznych.jpg?fit=960%2C540&ssl=1

Dziedzina energetyki jest jedyna w swoim rodzaju. Wymaga ona bardzo szczegółowej i wnikliwej analizy zagadnień dotyczących warunków klimatycznych. Wynika to z istoty energetyki w życiu każdego z nas oraz z niebezpieczeństw, które niesie ze sobą w wyniku awarii lub niewłaściwego użytkowania.

BHP przede wszystkim

Ze względu na prawdopodobieństwo wyładowań elektrostatycznych w pomieszczaniach gdzie znajduję się instalacja, niezbędne jest utrzymywanie temperatury w zakresie od 0 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotność zaś nie powinna spaść poniżej 40%.

Czynników wpływających na prawidłowe chłodzenie jest znacznie więcej. Szafy energetyczne są tak skonstruowane by zapewnić właściwy obieg powietrza. Jednak sama obudowa energetyczna nie jest w stanie zapewnić właściwą wentylację. Istotne jest ułożenie wewnętrznych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych.

Obudowy energetyczne – właściwe rozmieszczenie

Przy rozmieszczaniu szaf należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim czy ośrodek wentylacji nie zasysa ciepłego powietrza z urządzenia obok. Poprzez nadmiar ciepłego powietrza może bardzo szybko dojść do termicznego przeciążenia. Konsekwencją tego może być całkowita awaria systemu, błędne działanie lub zakłócenie żywotności.

https://agglo.pl/

Konserwacja szaf

Sprawdzanie stanu szaf nie powinno opierać si e jedynie na sprawdzeniu zacisków. W zależności od szafy konserwacja powinna obejmować sprawdzenie:

  • grzałek,
  • wentylacji,
  • zacisków,
  • stanu przewodów oraz styków,
  • stanu zawiasów i innych elementów ruchomych,
  • stanu zegarów, programatorów styczników,
  • usunięcie zabrudzeń (kurz, pył, trociny itp.),
  • uszczelnienie dławików kablowych,
  • skontrolowanie pozostałych obiektów znajdujących się w szafie, a wymagających okresowej konserwacji.

Chłodzenie, ułożenie czy właściwa konserwacja takie obudowy ma wpływ na działanie jej zawartości. Dbanie o właściwe eksploatowanie obudowy ma znaczący wpływ na jej użyteczność. Warto skonsultować się z producentem i sprawdzić jak powinno się właściwie wyposażać zakupioną szafę, jak powinno się ją konserwować oraz ustawiać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *